EES (Ertunc Enterprise Solutions) - UYS (MRP,MRPII,ERP,Otomasyon)  
            
 
 EES-UYS
icon_EES.gif STOK YÖNETİMİShow/Hide content
tree-T.gif Malzeme Kartı
tree-T.gif Malzeme Hareketleri
tree-T.gif Üretim Hareketleri
tree-T.gif Envanter
tree-T.gif Transfer Hareketleri
tree-L.gif Raporlar
icon_EES.gif TEKNİK HİZMETLERShow/Hide content
tree-T.gif Üretim Araçları
tree-T.gif Operasyon Tanımları
tree-T.gif Ürün Tanımları
tree-T.gif Üre. Süreyi Mlz. Kartına Taşı.
tree-L.gif Raporlar
icon_EES.gif SİPARİŞ YÖNETİMİShow/Hide content
tree-T.gif Müşteri Firmalar
tree-T.gif Mal Satış Kataloğu
tree-T.gif Sipariş Alma
tree-T.gif Elektronik Sipariş
tree-L.gif Raporlar
icon_EES.gif PLANLAMA / MRP / İŞEMRİShow/Hide content
tree-T.gif Pln / MRP / İş Emri
tree-T.gif İht. Hesabı / İş Emri
tree-T.gif İş Emri Detayları
tree-T.gif İş Gücü / Tez. Kapa.
tree-L.gif Servis
icon_EES.gif TEDARİK YÖNETİMİShow/Hide content
tree-T.gif Tedarikçi Firmalar
tree-T.gif Mal Alış Kataloğu
tree-T.gif Sat. Talep Fişi
tree-T.gif Sat. Siparişleri
tree-T.gif Mlz. Sipariş Yöntemi Belirlerme
tree-T.gif Ted. Kasa Yönetimi
tree-T.gif Birim Fiyat Mektup Haz.
tree-L.gif Raporlar
icon_EES.gif CARİ İŞLEMLERShow/Hide content
tree-T.gif Cari Entegre
tree-T.gif Cari Hareket İşl.
tree-T.gif Servis
tree-L.gif Raporlar
icon_EES.gif SEVKİYAT / FATURA Show/Hide content
tree-T.gif Yükle. & Sevk. Haz.
tree-T.gif Sevk İrsaliye Haz.
tree-T.gif Fatura Hazırlama
tree-T.gif Üre. Araç için İrsaliye
tree-T.gif Malzeme ve MTA İliş.
tree-T.gif Lojistik Destek Fir.
tree-L.gif Raporlar
icon_EES.gif MALİYET / DEPO MUH.Show/Hide content
tree-T.gif Döviz Kur İşlemleri
tree-T.gif Fat. Kont. / B. Fiy. Farkı
tree-T.gif Aylık İşlemler
tree-T.gif Tek Mam. Mal. Analizi
tree-T.gif Sat. Muhasebeye İşl.
tree-L.gif Raporlar
icon_EES.gif SERVİS / DESTEKShow/Hide content
tree-T.gif Tanımlar
tree-T.gif Parametreler
tree-T.gif Basılı Form Tanım
tree-T.gif Toplu Bilgi Değiştirme
tree-L.gif Kullanıcı Tanımları
icon_EES.gif KALİTEShow/Hide content
tree-T.gif Kalite Kon. Kodu İşl.
tree-T.gif Konrtol Planı
tree-T.gif Kabul Kalite Kont.
tree-T.gif KK. Dışı Red & Iskarta. İşl.
tree-T.gif Red ve Iskarta Kurtarma
tree-T.gif Knt. Pln. Hata Tar.
tree-T.gif Servis
tree-T.gif Raporlar
tree-L.gif Üretim Kal. Kontrol
icon_EES.gif YARDIMCI İMALATShow/Hide content
tree-T.gif Tezgahlar
tree-T.gif Kalıplar
tree-T.gif Ölçü Aletleri ve Mastar
tree-T.gif Aparatlar
tree-T.gif Poke Yoke Hata Önleyici
tree-T.gif Genel Araç ve Tes.
tree-L.gif Servis
icon_EES.gif YÖNETİM RAPORLARI
icon_EES.gif PROJE YÖNETİMİ
TEKNİK HİZMETLER

İŞ EMRİ DETAYLARI

             İş Emri Bildirim Formu

       Dönemlere göre Planlanan üretim için iş emirleri hazırlanır. Sonra ilgili yerlere (atelye-depo vs.) gönderilmek üzere bazı Liste, Form ve Fişler alınır. Bunlardan biride İş Emri Bildirim Formudur. Formda, bu üretim dönemi için merkezlerine  ve Tezgahlara yüklenecek görevler bildirilir.

 

   

 

      

             Günlük İmalat Takip Formu

       Otomatik bilgi toplama olanağı olmayan iş merkezlerindeki üretim bilgilerinin EES sistemine  işlenmesi için hazırlanan  formlardan biri de İmalat Takip Formudur. İş emri hakkında bilinmesi gereken veriler  form’a dökülür. Gerçekleşen Operasyonla ilgili bilgiler form’a operatör tarafından elle işlenir. Üretim tarihi, miktarı, operatör sicili, üretim saatleri, ürün için standart dışı bir  tezgah kullanılmışsa tezgah sicili, bu operasyon sırasında oluşan Kayıp Süre varsa süresi ve sebebi, Iskartaya ayrılan parça varsa miktarı ve sebebi yazılır.

 

              Ürün Kasa Etiketi

       Üretim sonrası oluşan parçaların konduğu
kasalar için hazırlanan bir Tanıtım Etiketidir.
Daha sonraları izlenebilirlik için gerekli olacak bilgileri de içerir.
 
 

   

 

    

            Atelye Malzeme İhtiyaç Listesi

       Bir üretim Döneminde hazırlanan iş emirlerinin ihtiyacı olan hammaddelerin dökümüdür. Üretim başlamadan önce her iş merkezi (atelye)  için MRP sonucu hesaplanan hammadde gereksinim miktarlarını gösterir.